AVV

Wil je je ook inzetten om te voorkomen dat je helemaal niets overhoudt van de mooie pensioenbeloftes die je krijgt, dan kun je je ook aansluiten bij AVV, dat speciaal voor dit doel is opgericht door Martin Pikaart en anderen. AVV komt op voor generaties die bij ongewijzigd beleid de dupe worden van het naderende pensioendrama.

Andere boeken van de auteur:

Wanbeleid

ArchiefNieuwsbrief

Boek: De Pensioen Mythe

De pensioenmythe beschrijft waarom het Nederlandse pensioenstelsel, alom geprezen als ‘het beste ter wereld’, bij ongewijzigd beleid ten dode is opgeschreven. Nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat, verandert menig pensioenfonds van een spaarpot in een uitkeringsverstrekker.

De fondsen hebben te veel beloofd en te weinig premie geïnd, maar durven de groeiende tekorten niet onder ogen te zien. In plaats daarvan claimen ze dat ze nog jarenlang hoge rendementen zullen halen. Pensioenfondsen veranderen zodoende in Titanics die wegzinken terwijl het orkest vrolijk doorspeelt. Er is nog redding mogelijk, maar dan moet wel nú het roer om. Zo niet, dan vinden de dertigers en veertigers van nu de hond in de pot.

Martin Pikaart beschrijft helder en onderbouwd hoe het zo gekomen is, en doet bovendien een voorstel voor een makkelijk realiseerbaar nieuw, eerlijk stelsel.

Opinie

Overwinningsspeech van de Europese 50+partij in 2020

Mi amici, mine venner, meine Freunde, mis amigos, my friends, mes amis, mijne vrienden, van harte gefeliciteerd met deze klinkende overwinning! Wie had gedacht dat wij, de Europese 50+ partij,  hier de grootste zouden worden! En dat met zo’n overmacht! Blijkbaar hebben onze programmapunten de harten van vele kiezers gestolen, van Napoli tot Kopenhagen. Ouderen […]

”Kort de pensioenen met 70 % “

Een zuiver debat over de te gebruiken disconteringsvoet voor het berekenen van verplichtingen van pensioenfondsen wordt bemoeilijkt door demagogen als Henk Krol en Bernard van Praag. Zij stellen: ‘het vermogen van pensioenfondsen groeit veel harder dan de 2,5 % , DUS mogen we ook voor de verplichtingen een hogere disconteringsvoet gebruiken dan de groei van […]

ABP overtreedt de wet op de kansspelen

In dit artikel tonen wij aan dat de Wet op de kansspelen van toepassing is op bedrijfstakpensioenfondsen. Na dit te hebben aangetoond laten we zien dat ABP de Wet op de kansspelen overtreedt. In feite geldt dit voor elk bedrijfstakpensioenfonds.

Lijsttrekkers moeten over pensioen debatteren

Pensioen speelt nauwelijks een rol bij de verkiezingsdebatten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de steun aan Griekenland. Dat moet veranderen. Pensioen is de enige sociale zekerheid waar vrijwel iedereen gebruik van maakt. Het tekort in de pensioenfondsen ten opzichte van hun ambitie om de inflatie te compenseren is onderhand opgelopen tot ruim 300 miljard Euro, stukken […]